Forældreundersøgelse

Tilbage Udskriv

  

 
  Målgruppen for undersøgelsen var forældre i PRO-SKOLEN, PRO-SKOLEN, PRO-SKOLEN, PRO-SKOLEN, PRO-SKOLEN, PRO-SKOLEN, PRO-SKOLEN, PRO-SKOLEN
  Undersøgelsesperiode: 26-09-2008 til 02-11-2008
  Antal besvarelser ialt: 235
  
  Vis som cirkeldiagram Har dit barn en Min Egen Bog?
  * Ja    232 svar 100% 
100%
  * Nej    0 svar 0% 
  * Ved ikke    1 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Hvor ofte er Min Egen Bog med til skole-hjemsamtalerne?
  * Altid    73 svar 32% 
32%
  * Ofte    43 svar 19% 
19%
  * Somme tider    43 svar 19% 
19%
  * Sjældent    38 svar 17% 
17%
  * Aldrig    31 svar 14% 
14%
  Vis som cirkeldiagram Hvor tit ser I Min Egen Bog derhjemme?
  * Hver uge    1 svar 0% 
  * Hver måned    51 svar 22% 
22%
  * Omkring skole-hjem-samtalen hvert halve år    123 svar 53% 
53%
  * Hvert år    39 svar 17% 
17%
  * Aldrig    16 svar 7% 
7%
  Vis som cirkeldiagram Jeg kender begrundelserne for, at mit barn har en Min Egen Bog
  * Meget enig    66 svar 29% 
29%
  * Enig    130 svar 57% 
57%
  * Hverken enig eller uenig    24 svar 10% 
10%
  * Uenig    8 svar 3% 
3%
  * Meget uenig    2 svar 1% 
1%
  Vis som cirkeldiagram Mit barn har glæde af sin Min Egen Bog
  * Meget enig    43 svar 19% 
19%
  * Enig    107 svar 47% 
47%
  * Hverken enig eller uenig    66 svar 29% 
29%
  * Uenig    12 svar 5% 
5%
  * Meget uenig    2 svar 1% 
1%
  Vis som cirkeldiagram Jeg bidrager som forælder til Min Egen Bog
  * Meget enig    26 svar 11% 
11%
  * Enig    71 svar 31% 
31%
  * Hverken enig eller uenig    85 svar 37% 
37%
  * Uenig    41 svar 18% 
18%
  * Meget uenig    7 svar 3% 
3%
  Vis som cirkeldiagram Jeg ser en kvalitet/en værdi i, at mit barn har en Min Egen Bog
  * Meget enig    56 svar 24% 
24%
  * Enig    117 svar 51% 
51%
  * Hverken enig eller uenig    50 svar 22% 
22%
  * Uenig    7 svar 3% 
3%
  * Meget uenig    1 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Har dit barn en Udviklingsplan?
  * Ja    229 svar 99% 
99%
  * Nej    1 svar 0% 
  * Ved ikke    1 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Jeg kender målet i udviklingsplanen lige nu for mit barn
  * Meget enig    132 svar 57% 
57%
  * Enig    90 svar 39% 
39%
  * Hverken enig eller uenig    5 svar 2% 
2%
  * Uenig    2 svar 1% 
1%
  * Meget uenig    3 svar 1% 
1%
  Vis som cirkeldiagram Det er mit indtryk, at barnets mål bruges i barnets dagligdag
  * Meget enig    43 svar 19% 
19%
  * Enig    119 svar 51% 
51%
  * Hverken enig eller uenig    58 svar 25% 
25%
  * Uenig    10 svar 4% 
4%
  * Meget uenig    2 svar 1% 
1%
  Vis som cirkeldiagram Jeg er med til at finde et udvikllingsmål for mit barn ved skole-hjem-samtalerne
  * Meget enig    132 svar 57% 
57%
  * Enig    92 svar 40% 
40%
  * Hverken enig eller uenig    6 svar 3% 
3%
  * Uenig    0 svar 0% 
  * Meget uenig    1 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Mit barns Udviklingsplan giver mig mulighed for at hjælpe med målene derhjemme
  * Meget enig    91 svar 40% 
40%
  * Enig    123 svar 54% 
54%
  * Hverken enig eller uenig    11 svar 5% 
5%
  * Uenig    3 svar 1% 
1%
  * Meget uenig    1 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Jeg ser en kvalitet /en værdi i, at mit barn har en Udviklingsplan
  * Meget enig    114 svar 50% 
50%
  * Enig    104 svar 45% 
45%
  * Hverken enig eller uenig    8 svar 3% 
3%
  * Uenig    4 svar 2% 
2%
  * Meget uenig    0 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Jeg kender begrundelserne for, at skolen arbejder med Ude-Hjemme-begrebet
  * Meget enig    54 svar 23% 
23%
  * Enig    116 svar 50% 
50%
  * Hverken enig eller uenig    30 svar 13% 
13%
  * Uenig    23 svar 10% 
10%
  * Meget uenig    7 svar 3% 
3%
  Vis som cirkeldiagram Det er mit indtryk, at mit barn får passende udfordringer UDE
  * Meget enig    52 svar 23% 
23%
  * Enig    106 svar 46% 
46%
  * Hverken enig eller uenig    58 svar 25% 
25%
  * Uenig    10 svar 4% 
4%
  * Meget uenig    2 svar 1% 
1%
  Vis som cirkeldiagram Det er mit indtryk, at mit barn føler sig trygt, når barnet er HJEMME
  * Meget enig    91 svar 40% 
40%
  * Enig    112 svar 49% 
49%
  * Hverken enig eller uenig    25 svar 11% 
11%
  * Uenig    1 svar 0% 
  * Meget uenig    0 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Jeg er tryg ved tanken om, at mit barns dag er organiseret efter ude-hjemme-princippet
  * Meget enig    72 svar 31% 
31%
  * Enig    98 svar 43% 
43%
  * Hverken enig eller uenig    48 svar 21% 
21%
  * Uenig    9 svar 4% 
4%
  * Meget uenig    2 svar 1% 
1%
  Vis som cirkeldiagram Det er mit indtryk, at mit barn har samtaler med sin primærvoksne jævnligt
  * Meget enig    37 svar 16% 
16%
  * Enig    101 svar 44% 
44%
  * Hverken enig eller uenig    70 svar 31% 
31%
  * Uenig    17 svar 7% 
7%
  * Meget uenig    3 svar 1% 
1%
  Vis som cirkeldiagram Jeg kan ved mine samtaler med mit barns primærvoksne høre, at den primærvoksne kender mit barn rigtig godt
  * Meget enig    48 svar 21% 
21%
  * Enig    106 svar 46% 
46%
  * Hverken enig eller uenig    60 svar 26% 
26%
  * Uenig    14 svar 6% 
6%
  * Meget uenig    2 svar 1% 
1%
  Vis som cirkeldiagram Buskelundskolen skal være en skole, som på basis af visionerne og den Pædagogiske Platform er i konstant udvikling og forandring
  * Meget enig    72 svar 31% 
31%
  * Enig    115 svar 50% 
50%
  * Hverken enig eller uenig    38 svar 16% 
16%
  * Uenig    6 svar 3% 
3%
  * Meget uenig    0 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Jeg er som forælder på Buskelundskolen godt oplyst om skolens Pædagogiske Platform og visioner
  * Meget enig    51 svar 22% 
22%
  * Enig    121 svar 53% 
53%
  * Hverken enig eller uenig    47 svar 21% 
21%
  * Uenig    9 svar 4% 
4%
  * Meget uenig    1 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Jeg ser Buskelundskolen som en skole, hvor mit barn får alle de obligatoriske færdigheder OG desuden noget særligt andet
  * Meget enig    65 svar 29% 
29%
  * Enig    114 svar 50% 
50%
  * Hverken enig eller uenig    44 svar 19% 
19%
  * Uenig    4 svar 2% 
2%
  * Meget uenig    1 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Jeg vil anbefale Buskelundskolen til andre (f.eks. tilflyttere, venner med børn på andre skoler)
  * Meget enig    83 svar 36% 
36%
  * Enig    90 svar 39% 
39%
  * Hverken enig eller uenig    52 svar 23% 
23%
  * Uenig    1 svar 0% 
  * Meget uenig    2 svar 1% 
1%
  Vis som cirkeldiagram I hvilken afdeling har du børn?
  * Kun i Lilleskolen    38 svar 16% 
16%
  * Kun i Storeskolen    33 svar 14% 
14%
  * Kun i Projektskolen    27 svar 12% 
12%
  * Kun i Børnehaven    12 svar 5% 
5%
  * I flere afdelinger    124 svar 53% 
53%
  Vis som cirkeldiagram Jeg kender udgivelsesplanen for Nyhedskilden, altså de faste tidspunkter på året, Nyhedskilden udkommer.
  * Ja    79 svar 35% 
35%
  * Nej    130 svar 57% 
57%
  * Ved ikke    19 svar 8% 
8%
  Vis som cirkeldiagram Jeg læser nyhedskilden hver gang
  * Meget enig    83 svar 36% 
36%
  * Enig    80 svar 34% 
34%
  * Hverken enig eller uenig    42 svar 18% 
18%
  * Uenig    24 svar 10% 
10%
  * Meget uenig    3 svar 1% 
1%
  Vis som cirkeldiagram Jeg er tilfreds med Nyhedskilden
  * Meget enig    44 svar 19% 
19%
  * Enig    127 svar 55% 
55%
  * Hverken enig eller uenig    53 svar 23% 
23%
  * Uenig    6 svar 3% 
3%
  * Meget uenig    0 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Hvordan læser du Nyhedskilden?
  * På skærmen    199 svar 87% 
87%
  * Printer ud og læser    29 svar 13% 
13%
  * Får papirudgave af primærvoksen (særlig aftale)    0 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Hvordan oplever du generelt din viden om det, der foregår på Buskelundskolen og i dit barns hverdag?
  * Meget god    43 svar 19% 
19%
  * God    119 svar 52% 
52%
  * Middel    62 svar 27% 
27%
  * Mindre god    6 svar 3% 
3%
  * Dårlig    0 svar 0% 
  Vis som cirkeldiagram Har du andre kommentarer, som er relevante for undersøgelsen her, men som ikke er rummet i de faste spørgsmål?
  * Ja    42 svar 18% 
18%
  * Nej    164 svar 71% 
71%
  * Ved ikke    25 svar 11% 
11%
  
  Undersøgelsen er udarbejdet af GS
 

SkoleIntra © itslearning 2001-19 Information Support