Indholdsfortegnelse:
Adresse og tlf.nr.
Leder og Souschef
Organisation

Pædagogiske principper mm.
Funktionsopdelt læringsrum

Forældresamarbejdet i børnehaven
Deltag i dit barns hverdag

Kostpolitik
Barnets hele dag                                                                                                                                                                                                               Faste lukkedage
Nyhedskilden
Praktiske oplysninger - Legetøj - Skiftetøj - Gemt ting - Overtræk til forældrefodtøj
Forsikring

Garantipladser
Udmeldelse

 
Buskelundskolens Børnehave
Adresse: Buskelundtoften 5 og 6
Telefon:  Huset: 89702163
              Gården: 89702164
 
Åbningstid:
Mandag til torsdag kl. 6.45 – 17.00
fredag dog kl. 6.45 – 16.45

Leder: 
Kamma  Jøhnke tlf. 89702155

Bestyrelsesformand: Christian Brix Jacobsen (forældre i skolen)
Næstformand: Morten Ørsted (forældre i børnehaven)

Organisation.
90 børn i alderen 3 til 6 år.
5 Hjemmegrupper.
8 - 9 pædagogiske medarbejdere.

Pædagogiske principper
Vi er en funktionsopdelt børnehave med plads til 92 børn
Hos os betyder funktionsopdelt pædagogik at:
 
Vi arbejder ud fra en fælles pædagogisk platform som tager udgangs punkt i selvets udvikling - lige fra start i børnehaven til de går ud af skolen.
Vi arbejder med barnets egen bog, som er barnets egen historie om sig selv. Min Egen Bog er også et redskab til bla. at udvikle barnet til at se egne ressourcer. 
Vi arbejder med udviklingsplaner for alle børn: Her beskriver vi den viden, vi har om barnet, for at kunne tage hensyn til det enkle barns behov. Udviklings planerne består af en beskrivelse af, hvad barnet selv siger, hvad hjemmegruppen vurder, samt forældrenes vurdering. Den primærvoksne indsamler denne viden i en SMTTE-model og der vælges et fokus område.
 
Alle rum er indrettet til forskellige funktioner, der er aktivitetsrum, puderum, musik/teater, legerum, dukkerum, køkken, fællesrum. Vi har to store legepladser, hvor der er lagt stor vægt på motorisk udfordrende områder samt gode gemme/lege steder.
Børn skaber venskaber på tværs af hjemmegrupperne.
Vi har aldersblandede hjemmegrupper, hvor der er 18 til 24 børn og 2 personaler tilknyttet hver gruppe.
Hver personale er primær ansvarlig for 7-12 børn.
Børnene er ikke gruppe-opdelt i aktiviteterne.
Vi planlægger aktiviteter ud fra, hvad de enkelte børn interessere sig for, med udgangspunkt i børnenes perspektiv, samt efter børnenes udviklingsmål.
At skulle forvalte selvbestemmelse stiller store krav til både børn og voksne, om at tage ansvar, dels for sig selv, og dels for fællesskabet.

 
Den primær ansvarliges opgaver:
Den primær ansvarlig:
Kan være pædagog, PGUer eller pædagogmedhjælper
Kan skifte indenfor hjemmegruppen, hvis der kommer nye børn eller der er skift i personalegruppen
Har ansvaret for 7-12 børn
Laver "Min egen bog" med barnet
Laver udviklingsplaner
Holder forældresamtaler efter 3 mdr. og derefter i forbindelse med barnets fødselsdag eller efter behov
Har ansvaret for børnenes trivsel,
Har opmærksomhed på barnets motoriske, sociale og sproglige udvikling
Bringer viden om barnet videre til de øvrige i hjemmegruppen, som beslutter handling og tiltag
Opsøger viden om primærbørn ved andre personaler i hjemmegruppen (ved projekter, ture, aktiviteter, hvor den primær voksne ikke selv har deltaget)
Er personalets sikkerhed for, at alle børn bliver "set"

Hjemmegruppens opgaver
Beslutter i fællesskab handling og tiltag for barnet
Er ansvarlig for at børnene deltager i aktiviteter, som passer til/ udvikler det enkelte barn og skaber venskaber.
 
 
Funktionsopdelt læringsrum
Vi er en børnehave med funktionsopdelte læringsrum fordelt i to afdelinger (Huset og Gården).
Hos os arbejder vi i åbenplan, det vil sige at de enkelte grupper ikke har stuer, men bruger hele huset.
Vi er ikke gruppeopdelt i aktiviteterne, det betyder, at børnene på tværs af hjemmegrupper kan skabe venskaber.
Vi ser det som vigtigt at bevare og udvikle børnenes spontanitet. De voksne planlægger aktiviteterne ud fra, hvad de enkelte børn interesserer sig for og med udgangspunkt i børnenes perspektiv.
Dette giver børnene mulighed for at opnå den selvbestemmelse, som det enkelte barn på netop sit udviklingstrin, er parat til. Børnene bliver fastholdt i de valg, der er relevante i forhold til deres alder.
At skulle forvalte selvbestemmelse stiller store krav til både børn og voksne om at tage ansvar, dels for sig selv og dels for fællesskabet.
Af aktiviteter vægter vi udeliv meget højt. Vi er ude hver dag uanset vejret, både på legepladsen og på ture ud i naturen. Vi følger årets gang i skoven, på markerne og i den natur, der omgiver os.
Vi gør i dagligdagen meget ud af at følge årets traditioner både ude og inde.
Børnene får også kendskab til skolen og SFOèn, da flere af vores aktiviteter foregår der. Vi har gode muligheder for at bruge lokaler som hal og sal.  
 
Forældresamarbejdet i børnehaven
Vi arbejder på at have en synlig dagligdag i børnehaven, så forældrene kan/tør undre sig. Hvis vi har forskellige synspunkter, har vi en forventning om, at du siger det til os, eller bruger råd eller fællesbestyrelsen, så evt. problemer kan løses. Vi ønsker at opnå et gensidigt samarbejde.
Vi informerer om aktiviteter, udflugter, fødselsdage, ja alt hvad der foregår i børnehaven på forældreintra eller opslagstavler i fællesrummet - Så læs den hver dag.
Vi forventer, at du selv yder en indsats i dagligdagen ved f.eks. at lede efter barnets tøj, legetøj og lign. -Tøjet er ofte i tørreskabene eller i "glemt tøj".
Når du henter dit barn, forventer vi, at du giver barnet tid til at rydde op efter sig, så dette ikke blot overlades til andre børn - og voksne.
Vi holder en forældresamtale i forbindelse med barnets fødselsdag.
Vi anser den daglige kontakt for en væsentligste del af forældrekontakten, dog er vores kerneopgave børnene, og det bedes forældrene respektere.
Hvis du har behov for en samtale om dit barn, er du altid velkommen til at aftale et møde med en voksen fra hjemmegruppen.
Vi har 1 forældremøde om året, med valg til fællesbestyrelsen og børnehaveråd. Hele personalet deltager i mødet, hvor der også informeres om børnehavens pædagogik, mål og aktiviteter.
Forældresamtaler afholdes 1 gang om året i forbindelse med barnets fødselsdag - den første samtale afholdes når barnet har har gået i børnehaven i 3 måneder.
 
Deltag i dit barns hverdag:
Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde, med en synlig hverdag hvor forældrene har mulighed for at få kendskab til deres barns hverdag.
Du har mulighed for at være gæst i børnehaven, gerne flere dage om året.

Du kan komme og være med til det, du/ I har lyst til, sammen med dit barn. Hvis der er noget særligt, I har lyst til at bruge dagen til, aftales det med en fra personalet fra hjemmegruppen.
Vores forældreråd hænger opslag op, når vi har aktiviteter/traditioner i børnehaven, hvor vi har brug for en hjælpende hånd. Her må du meget gerne skrive dig på, hvis du har mulighed for at hjælpe til.


Kostpolitik

I Silkeborg kommunes værdigrundlag for kostpolitik står der bl.a.:

”Det er værdifuldt, at børn og unge får en ernæringsmæssig sund og tilstrækkelig kost og udvikler sunde kostvaner. Det har betydning for helbred, udvikling, velbefindende, indlæring og udfoldelse.”

Med baggrund i ovenstående værdier i den kommunale ernæringspolitik er Buskelundskolens børnehaves kostpolitik:

 

Vi vil i børnehaven, være med til at fremme børns lyst til sund mad, ved at udvide børns smagshorisont, og give dem en forståelse af hvad der er sund mad.
Børnehaven prioriterer at købe sund og ernærings rigtig mad, uden stort indhold af sukker og tilsætningsstoffer, når vi har maddage og fællesspisning.

Vi vil skabe en rolig og hyggelig atmosfære når vi spiser, morgenmad, frokost og frugt.

 

Morgenmad

I børnehaven er der mulighed for at få morgenmad indtil kl. 7.30
Vi tilbyder følgende: Cornflakes og havregryn.

Til morgenmad er der vand og mælk.

 

 

Frokost

Fællesbestyrelsen har pr. 1. oktober 2010 valgt at takke "nej" til den kommunale kostordning. Det betyder at børnene selv skal have madpakke med, og at der betales 547 kr. mindre pr. måned i forældrebetaling.

 

Kl. 11.30 spiser vi madpakker og børnene spiser fortrinsvis sammen med deres primærvoksne. Alle børn sidder ved bordet 20 - 30 minutter.

Det er forældrenes valg hvad børnene har med i madpakken, dog er slik ikke en del af madpakken. Hvis indholdet af madpakken påvirker barnets trivsel i børnehaven, tager vi kontakt til forældrene.
Børnene må spise i løbet af dagen, når de er sultne, ved anviste borde i forbindelse med vore køkkener. Det er vigtigt at barnet har mad med til at dække dets behov hele dagen. Forældrenes bekymring omkring det enkelte barns spisevaner, trivsel og behov tager vi alvorlig, ved at lytte og følger op på deres bekymring.

 

Mange madpakker på samme sted

Vi oplever ofte at børnene IKKE kan finde deres egen madpakke, fordi de ikke ved hvordan den ser ud.
Derfor vil vi gerne at I følger disse råd:
• Lad barnet selv sætte madkassen ind i køleskabet om morgenen.
• Skriv tydelig NAVN og GRUPPE på madkassen.

• Undgå at sætte løse lækkerier, feks. Yoghurt, frugt, ol. ovenpå madkassen, men put det i en pose med navn og gruppe på.
• Ingen drikkevare, drikkedunke, juice, kakao, da vi tilbyder vand hele dagen.

Børnene må kun medbringe drikkedunk når de skal i Storbørnsklub, på tur eller i projekt.

 

Eftermiddagsmad

Alle børn medbringer en pose el. lille madkasse med eftermiddagsmad, det kan være frugt, grøntsager, boller, youhurt el. lign.

Eftermiddagsmaden spises oftest ved 14 tiden.

 

Drikkevarer

• Vi tilbyder vand hele dagen både inde og ude.
• Til morgenmad er der vand og mælk.
• Vi sætter vand på bordet når vi spiser madpakker.
• Til festlige lejligheder, fødselsdag, julefest, fastelavn o.lign. tilbyder vi saftevand.

 

Fødselsdag

Det er hyggeligt at blive fejret, når man har fødselsdag. Vi vil meget gerne inviteres hjem til jer, når jeres barn holder fødselsdag. Vi har dog brug for, at I hjælper med at gå frem og tilbage. Det er vores erfaring at fødselsdagsbarnet synes, det er rigtig fint at gæsterne skal "hentes og bringes".

Hvis fødselsdagen holdes i børnehaven, vil det oftest foregå på Gården. Vi holder fødselsdagen i forbindelse med frokost, og vi ser gerne at forældrene deltager og de og barnet hjælper med at dække bord.
Forældrene medbringer selv det, de ønsker der skal spises. Børnehaven vil gerne give saftevand. Det er vigtigt at forældrene så tidligt som muligt er i dialog med personalet om, hvor og hvornår fødselsdagen skal afholdes.

Hver fredag er vi mindre personale i Huset og vi inddeler børnene i aldersopdelte aktiviteter, derfor afholder vi ikke fødselsdage om fredagen.

Hvis vi er inviteret hjem til barnet, kommer vi fra kl. 9.30 til ca. 12.00
Alle i hjemmegruppen inviteres, børnehaven laver en gave.
Tiden er kort og børnene vil gerne have tid til at lege, når de er på besøg hos hinanden. Vi anbefaler, at vi kun spiser én gang, da det giver opbrud og forstyrrelse, når vi skal til bordet flere gange.
Børnene skal have madpakke med i børnehave, selv om vi skal til fødselsdag. Hvis måltidet består af søde sager, kan vi tage madpakker med hjem til fødselsdagen.
Forældrene bestemmer hvad der skal serveres på dagen, men vi opfordre til at det er sundt mad.
Det I har valgt, at vi skal have at spise, skal vi kunne nå at spise inden festen slutter.
Vi ønsker ikke at have en kage under armen, is i hånden eller slikposer i tasken, når vi går tilbage til børnehaven.

 

 

Barnets hele dag :
Tid Aktivitet
6.45 – 7.30 Børnene tilbydes morgenmad. Børn og voksne fordeler sig i børnehaven. Skolen har morgensang hver morgen kl. 8, og forældre er meget velkomne til at deltage sammen med deres barn. 

9.00 - 9.30  Der afholdes morgenhjemmetid (samling) i de aldersblandede hjemmegrupper, hvor dagens aktiviteter præsenteres.
9.30 - 11.30 Planlagte aktiviteter sættes i gang. Der er mulighede for projekter eller aktiviteter, både inde og ude eller på Gården. Børnene har mulighed for at lege uforstyrret. Børnene møder de udfordringer, der er relevante for dem.
Der laves Min egen Bog når der er hjemmedage på Gården.  
11.30-12.00  frokost - vi spiser fortrinsvis i primærgrupper.
12.00 -12.30 Oprydning efter frokosten, de børn som skal sove puttes. De øvrige børn guides ud på legepladsen.
12.30-16.00 Frie rum i en funktionsopdelt fri tid. Det er tilbud ud fra de aktiviteter, og fysiske muligheder vi har.
Børnene støttes i at igangsætte gode lege.
Megen hygge, væren og snak.
Ca. kl. 14.00 er der mulighed for eftermiddagsmad.
16.00 - 17.00 Oprydning af børnehaven,vi læser, spiller, leger.

Faste lukkedage
Der er lukket alle helligdage.
Mellem jul og nytår fra d. 24 /12- d 31 /12 begge dage inkl.
Sommerferielukket uge 28, 29 og 30
Dagen efter kr. Himmelfartsdag.
De tre hverdage op til påske.


"Nyhedskilden"
Buskelundskolens fælles informationsblad hedder "Nyhedskilden".

Praktiske oplysninger
Fødselsdage bliver fejret, som barnet og dets forældre ønsker det, i samarbejde med personalet.
Børnehaven sørger for en gave fra basisgruppen, og det er basisgruppen, der deltager i fødselsdagen.
Dit barn skal have en madpakke og et stykke frugt med hver dag, ingen drikkedunke og lign. De får vand her.
Vi giver ikke medicin i børnehaven, medicin til kroniske sygdomme er undtaget.
Vi modtager ikke syge børn eller børn, der kan smitte de andre.
Hvis dit barn har været sygt, eller der er sket noget i familien, er det vigtigt, at du siger det, så vi kan tage hensyn til det.
Vi vil gerne have besked hvis dit barn ikke kommer i børnehave.
Når du afleverer og henter dit barn, er det vigtigt, at du har kontakt med en fra personalet. Så ved vi at barnet er her, og vi kan udveksle informationer.
 
Legetøj
Børnene må gerne have legetøj med i børnehave, men det vil være en god ide, at barnet kan acceptere, at andre også kan/må lege med det.
Legetøj medbringes på eget ansvar. Se i øvrigt "Forsikringsforhold". Elektroniske spil (som eks. nintendo) må spilles om morgenen og om eftermiddagen.

Skiftetøj
Vi forventer, at børnene altid har ekstra skiftetøj liggende i garderoben både til inde/udebrug. Husk regntøj og navn i tøjet.

Glemte ting
Tøj og sko placeres i en tøjkurv i garderoben.
I børnehaven er det glemte tøj, uden navn, i kurve i garderoben.
 
Overtræk til forældrefodtøj.
Vi beder alle forældre og gæster, der ikke har hjemmesko, om at benytte overtræk.
De findes i kurve ved henholdsvis garderobe og hovedindgang.

Forsikring
De personskader børnene kan komme ud for i børnehaven/skolen dækkes normalt af den enkeltes private ulykkesforsikring.
Hvis et barn bliver ansvarlig for en skade enten ved en forsætlig eller uagtsom handling, er det normalt familiens ansvarsforsikring, der dækker.
Hvis et barn får stjålet ting i børnehaven, vil familieforsikringen dække indenfor visse begrænsninger. Stjålne penge og glemte ting vil ikke blive erstattet!
Vi opfordrer til ikke at lade børnene tage store beløb og genstande af stor værdi med i børnehave.


Garantipladser
Pladserne kan midlertidigt benyttes ved arbejdsløshed eller orlov.
Nærmere regler kan fås ved henvendelse til lederen.


Udmeldelse og ændring af modul
Kan ske med en måneds varsel – enten til den 1. eller den 15. i en måned. (dog kan man altid,gå op i modultid fra dag til dag)

Udmeldelse og ændring af modul skal ske til lederen.
Børn, der skal begynde i skole efter sommerferien, bliver automatisk udmeldt af børnehaven.